Sunday, April 28, 2013

kere powożane sům

o wszyjske artikle ze Wikipedyje we ślůnskij godce,  za nojlepsze - wert przeczytańo a przetumaczyńo na inksze godki. Przed wćepańym jejich tukej, sům uůne uocyńane bez używaczůw na zajće absztimowańo